Výsledky 2023

Výsledky nejúspěšnějších řešitelů v jednotlivých kategoriích

 

 

Stanovisko MŠMT k GDPR u soutěží a přehlídek

MŠMT vyhlašuje a financuje soutěže a přehlídky celostátního charakteru podle § 3 odst. 1 a 2 a podle § 4 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Financování těchto soutěží a přehlídek je realizováno podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci organizování soutěží a přehlídek je nezbytné zpracovávat a poskytovat MŠMT některé osobní údaje o soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a škola, kterou soutěžící navštěvuje. Předmětné osobní údaje o soutěžících ve stanoveném rozsahu organizátoři sdělují MŠMT. Následně MŠMT na svých webových stránkách tyto údaje o účastnících zveřejňuje.
V rámci pořádání soutěží a přehlídek dochází ke zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, přičemž zpracování je co do účelu a rozsahu (při zohlednění článku 5 obecného nařízení) možno označit za zákonné zpracování osobních údajů podle článku 6 obecného nařízení z důvodů:
– plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a / nebo
– plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
Správcem osobních údajů jsou v tomto případě organizátoři soutěží a přehlídek (příp. organizátoři jednotlivých kol) a MŠMT, přičemž organizátor soutěže je správcem osobních údajů všech soutěžících (organizátor kola je správcem osobních údajů soutěžících zúčastněných v daném kole) a MŠMT je správcem poskytnutých osobních údajů soutěžících.