Kategorie a garanti

Cvrček (2. – 3. třída ZŠ): dr. Eva Nováková 
549 49 6933 
novakova@ped.muni.cz 
Klokánek (4. – 5. třída ZŠ): dr. Martina Uhlířová 
58 563 5712 
martina.uhlirova@upol.cz 
Benjamín (6. – 7. třída ZŠ): dr. Eva Bártková 
58 563 5716 
eva.bartkova@upol.cz 
Kadet (8. – 9. třída ZŠ): dr. David Nocar
58 563 5709
david.nocar@upol.cz 
Junior (1. – 2. ročník SŠ): dr. Vladimír Vaněk 
58 563 4645 
vladimir.vanek@upol.cz 
Student (3. – 4. ročník SŠ): dr. Pavel Calábek 
58 563 4642 
pavel.calabek@upol.cz