Příští ročník

 

Další ročník soutěže Matematický klokan se uskuteční v termínu: 22. 3. 2024

 

Poznámka: Připadne-li den konání soutěže na termín jarních prázdnin, bude se v daném regionu soutěž konat v nejbližší nadcházející pondělí.