Aktuality

Prominutí přijímací zkoušky

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity promine přijímací zkoušku pro ak. rok 2024/2025 účastníkům v soutěži Matematický klokan – kategorie Student a to v případě, že se umístí v celostátním kole s bodovým hodnocením 115 bodů a výše.

Informace o prominutí přijímací zkoušky naleznete na webu fakulty:
https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prominuti-prijimaci-zkousky#