Zúčastněte se soutěže

Chcete-li se zapojit do soutěže, kontaktujte příslušného krajského důvěrníka.

Distribuci podkladů k soutěži v jednotlivých krajích zajišťují krajští důvěrníci směrem:
krajský důvěrník → okresní důvěrník → školní důvěrník → učitel.
(V některých krajích mohou být některé úrovně této organizační sítě vynechány.)

 

V případě, že máte dítě v domácím vzdělávání, kontaktujte příslušného krajského důvěrníka nebo se obraťte na nejbližší školu, která soutěž Matematický klokan pořádá.